ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NP-A100DL, 100.000BTU, 2 CHIỀU - 60,200,000 VND
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NP-A28DL, 28.000BTU, 2 CHIỀU - 19,400,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NP-C100DL, 100.000BTU, 1 CHIỀU - 59,300,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NP-A50DL, 50.000BTU, 2 CHIỀU - 28,400,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NP-C50DL, 50.000BTU, 1 CHIỀU - 25,700,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NP-C28DL, 28000BTU 1 CHIỀU - 18,000,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

Model:              NP-C28DL

Công suất:      28.000BTU

Loại máy:         1  chiều

Loại gas:         Gas R22

Tính năng:       Non - 

Xuất xứ:            VIỆT NAM 

BẢO HÀNH : 24 THÁNG 

ĐIỀU HÒA SUMIKURA APF/APO - 960, 100.0000BTU 1 chiều - 61,000,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

Model:              APF/APO- 960

Công suất:      96.000BTU

Loại máy:         1  chiều

Loại gas:         Gas R22

Tính năng:       Non - 

Xuất xứ:            Malaysia

Bảo hành : 24 tháng 

ĐIỀU HÒA SUMIKURA APF/APO - H500, 50,000BTU 2 chiều - 30,200,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

Model:              APF/APO-H500

Công suất:      50.000BTU

Loại máy:         2  chiều

Loại gas:         Gas R22

Tính năng:       Non -

Xuất xứ:            Malaysia

Bảo hành : 24 tháng 

ĐIỀU HÒA SUMIKURA APF/APO - 500, 50.000BTU 1 chiều - 28,850,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

Model:              APF/APO-500

Công suất:      50.000BTU

Loại máy:         1  chiều

Loại gas:         Gas R22

Tính năng:       Non -

Xuất xứ:            Malaysia

Bảo hành : 24 tháng