ĐIỀU HÒA SUMIKURA APC/APO - H500, 50.0000BTU 2 chiều - 39,000,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA , APC/APO - H360, 36.0000BTU, 2 chiều - 30,000,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA, APC/APO - H280, 28.0000BTU, 2 chiều - 25,900,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA, APC/APO - 600, 60.0000BTU, 1 chiều - 37,200,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA, APC/APO - 480, 48.0000BTU, 1 chiều - 33,900,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA, APC/APO - 360, 36.0000BTU, 1 chiều - 27,200,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA, APC/APO - 280, 28.0000BTU, 1 chiều - 23,600,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-A5036 , 50000BTU , 2 CHIỀU - 32,999,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-A3636 , 36000BTU , 2 CHIỀU - 29,300,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản: