Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều inverter - 18,500,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa LG 18i000 BTU 2 chiều inverter - 15,800,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều inverter - 9,600,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều inverter - 8,600,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều inverter - 15,200,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều inverter - 12,200,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter - 7,800,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter - 6,800,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa PANASONIC 18000 BTU 1 chiểu thường - 14,500,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản: