Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều thường - 6,800,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều thường - 5,200,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều inverter - 15,500,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter - 12,300,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều inverter - 6,900,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều inverter - 5,800,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều thường - 12,500,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều thường - 8,800,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều thường - 5,800,000 VND
Tính năng cơ bản: