ĐIỀU HOÀ SUMIKURA APS/APO-H120, 12.000BTU, 2 CHIỀU (INVERTER) - 11,200,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HOÀ SUMIKURA APS/APO-H092, 9.000BTU, 2 CHIỀU ( INVECTER) - 9,100,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HOÀ SUMIKURA APS/APO-120, 12.000BTU, 1 CHIỀU (INVECTER) - 9,800,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
Điều hòa SUMIKURA APS/APO - 092, 9000BTU 1 chiều (INVECTER) - 7,600,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA APC/APO - H500, 50.0000BTU 2 chiều - 39,000,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA , APC/APO - H360, 36.0000BTU, 2 chiều - 30,000,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA, APC/APO - H280, 28.0000BTU, 2 chiều - 25,900,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA, APC/APO - 600, 60.0000BTU, 1 chiều - 37,200,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA SUMIKURA, APC/APO - 480, 48.0000BTU, 1 chiều - 33,900,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản: