Điều Hòa Midea Model MSR-MSB 18HR 18000 BTU ( 2 Chiều ) - 10,100,000 VND
Tính năng cơ bản:
- Loại Máy : 18000 BTU ( 2 Chiều Nóng Lạnh )
- Nhà sản xuất : Điều Hòa Midea
- Liên Doanh : Midea và Toshiba SX tại Việt Nam
- Chức Năng : Tự động khởi lại máy khi mất điện , màng lọc siêu kháng khuẩn , màng lọc Bio , màng lọc Vitamin C .
- Bảo Hành : 24 Tháng
Điều Hòa Midea Model MSM-09HR 9000 BTU ( 2 Chiều ) - 5,700,000 VND
Tính năng cơ bản:
- Loại Máy : 9000 BTU ( 2 Chiều Nóng Lạnh )
- Nhà sản xuất : Điều Hòa Midea
- Liên Doanh : Midea và Toshiba SX tại Việt Nam
- Chức Năng : Tự động khởi lại máy khi mất điện , màng lọc siêu kháng khuẩn , màng lọc Bio , màng lọc Vitamin C .
- Bảo Hành : 24 Tháng
Điều Hòa Midea Model MSM-MSB 18CR 18000 BTU ( 1 Chiều ) - 9,200,000 VND
Tính năng cơ bản:
- Loại Máy : 18000 BTU ( 1 Chiều Lạnh )
- Nhà sản xuất : Điều Hòa Midea
- Liên Doanh : Midea và Toshiba SX tại Việt Nam
- Chức Năng : Tự động khởi lại máy khi mất điện , màng lọc siêu kháng khuẩn , màng lọc Bio , màng lọc Vitamin C .
- Bảo Hành : 24 Tháng
Điều Hòa Midea Model MSM-MSB 12CR 12000 BTU ( 1 Chiều ) - 5,800,000 VND
Tính năng cơ bản:
- Loại Máy : 12000 BTU ( 1 Chiều Lạnh )
- Nhà sản xuất : Điều Hòa Midea
- Liên Doanh : Midea và Toshiba SX tại Việt Nam
- Chức Năng : Tự động khởi lại máy khi mất điện , màng lọc siêu kháng khuẩn , màng lọc Bio , màng lọc Vitamin C .
- Bảo Hành : 24 Tháng
Điều Hòa Midea Model MSM-MSB 09CR 9000 BTU ( 1 Chiều ) - 4,800,000 VND
Tính năng cơ bản:
- Loại Máy : 9000 BTU ( 1 Chiều Lạnh )
- Nhà sản xuất : Điều Hòa Midea
- Liên Doanh : Midea và Toshiba SX tại Việt Nam
- Chức Năng : Tự động khởi lại máy khi mất điện , màng lọc siêu kháng khuẩn , màng lọc Bio , màng lọc Vitamin C .
- Bảo Hành : 24 Tháng