ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-A5036 , 50000BTU , 2 CHIỀU - 32,999,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-A3636 , 36000BTU , 2 CHIỀU - 29,300,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-A2836 , 28000BTU , 2 CHIỀU - 23,000,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-A1836 , 18000BTU , 2 CHIỀU - 16,700,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-C5036 , 50000BTU , 1 CHIỀU - 31,100,000 VND
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-C3636 , 36000BTU , 1 CHIỀU - 27,500,000 VND
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-C2836 , 28000BTU , 1 CHIỀU - 21,300,000 VND
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NT-C1836 , 18000BTU , 1 CHIỀU - 15,600,000 VND
Tính năng cơ bản:
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA NP-A100DL, 100.000BTU, 2 CHIỀU - 60,200,000 VND
Tính năng cơ bản: