Điều hòa NISHU Máy Tủ Đứng 28000-1 chiều - 17,600,000 VND
Khuyến mãi: Khuyến Mại Công Lắp Đặt Từ Ngày 4-3-2013 Đến Hết Ngày 30-4-2013
Tính năng cơ bản:

- Kiểu 2 khối : 1 chiều lạnh

- Công suất : 28000BTU

- Màng lọc siêu kháng khuẩn

- Chức năng khử mùi rất tốt

- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa

- Làm lạnh nhanh – hoạt động êm ái

- Xuất xứ : Việt nam

- Bảo hành : 24 Tháng

Điều hòa NISHU 24000-2 chiều - 14,400,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

- Kiểu 2 khối : 2 chiều lạnh, nóng

- Công suất : 24000BTU

- Màng lọc siêu kháng khuẩn

- Chức năng khử mùi rất tốt

- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa

- Làm lạnh nhanh – hoạt động êm ái

- Xuất xứ : Việt nam

- Bảo hành : 24 Tháng

Điều hòa NISHU 24000-1 chiều - 13,050,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

- Kiểu 2 khối : 1 chiều lạnh

- Công suất : 24000BTU

- Màng lọc siêu kháng khuẩn

- Chức năng khử mùi rất tốt

- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa

- Làm lạnh nhanh – hoạt động êm ái

- Xuất xứ : Việt nam

- Bảo hành : 24 Tháng

 

 

 

Điều hòa NISHU 18000-2 chiều - 11,000,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

- Kiểu 2 khối : 2 chiều lạnh,nóng

- Công suất : 18000BTU

- Màng lọc siêu kháng khuẩn

- Chức năng khử mùi rất tốt

- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa

- Làm lạnh nhanh – hoạt động êm ái

- Xuất xứ : Việt nam

- Bảo hành : 24 Tháng

 

 

 

Điều hòa NISHU 18000-1 chiều - 10,000,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

- Kiểu 2 khối : 1 chiều lạnh

- Công suất : 18000BTU

- Màng lọc siêu kháng khuẩn

- Chức năng khử mùi rất tốt

- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa

- Làm lạnh nhanh – hoạt động êm ái

- Xuất xứ : Việt nam

- Bảo hành : 24 Tháng

Điều hòa NISHU 9000-2 chiều - 6,850,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

- Kiểu 2 khối : 2 chiều lạnh,nóng

- Công suất : 9000BTU

- Màng lọc siêu kháng khuẩn

- Chức năng khử mùi rất tốt

- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa

- Làm lạnh nhanh – hoạt động êm ái

- Xuất xứ : Việt nam

- Bảo hành : 24 Tháng

 

 

 

Điều hòa NISHU 12000-2 chiều - 7,850,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

- Kiểu 2 khối : 2 chiều lạnh, nóng

- Công suất : 12000BTU

- Màng lọc siêu kháng khuẩn

- Chức năng khử mùi rất tốt

- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa

- Làm lạnh nhanh – hoạt động êm ái

- Xuất xứ : Việt nam

- Bảo hành : 24 Tháng

 

 

 

Điều hòa NISHU 12000-1 chiều - 6,750,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

- Kiểu 2 khối : 1 chiều lạnh

- Công suất : 12000BTU

- Màng lọc siêu kháng khuẩn

- Chức năng khử mùi rất tốt

- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa

- Làm lạnh nhanh – hoạt động êm ái

- Xuất xứ : Việt nam

- Bảo hành : 24 Tháng

Điều hòa NISHU 9000-1 chiều - 5,600,000 VND
Khuyến mãi: KM
Tính năng cơ bản:

- Kiểu 2 khối : 1 chiều lạnh

- Công suất : 9000BTU

- Màng lọc siêu kháng khuẩn

- Chức năng khử mùi rất tốt

- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa

- Làm lạnh nhanh – hoạt động êm ái

- Xuất xứ : Việt nam

- Bảo hành : 24 Tháng